Sinque als onderdeel van antropometrie.

Antropometrie in gezondheidsprogramma's

De meeste gezondheidsprogramma’s (Body building, afslanken, etcetera) maken bij monitoring van effect en sturing naar resultaat gebruik van antropometrische waarden. (De belangrijkste factoren van antropometrie zijn lengte, (gewicht) , BMI, omtrek- (Middel, heupen en ledematen) en huidplooimetingen).


Sinque als onderdeel van Antropometrie

Voor nu wil ik mij richten op toepassing van Sinque als aanvullend antropometrisch hulpmiddel binnen deze programma’s. Het onderliggende doel van een gezondheidsprogramma is meestal het verkrijgen van een gezondere verhouding spier-/vetmassa. Binnen het in gang gezette veranderingsproces is constant sprake van fysiologische fluctuaties in je lichaam.

Fysiologische fluctuaties


Fysiologische fluctuaties zoals bijvoorbeeld (de)hydratatie kunnen bij traditionele tussentijdse metingen leiden tot verwarrende en demotiverende informatie. Voorbeeld: cliënten constateren dat ze na een training in gewicht zijn afgenomen maar constateren bij wegingen later op de dag dat het gewicht er weer bijgekomen lijkt te zijn. Sinque biedt daarbij een oplossing als onderdeel van monitoring binnen gezondheidsprogramma's.


Hierbij is het belangrijk je te realiseren dat (de)hydratatie invloed heeft op andere antropometrische metingen zoals spier-/vetmassa metingen (BIA) en (aanvullende) omtrek-en huidplooimetingen. Het gebruik van monitors is net als de inzet van BIA alleen effectief als goede protocollen worden opgesteld en nageleefd. Betrouwbare gewichtstrend informatie kan hierbij het juiste inzicht verschaffen.

Monitoring


(Antropometrische) monitoring zou de professional moeten helpen bij het monitoren van voortgang en het ontwikkelen en sturen op een effectieve strategie. Onder effectiviteit valt ook het motiveren van de cliënt.


Sinque werkt met periodes van 14 dagen voor het bepalen van de gewichtstrend. Deze periode levert in combinatie met het aantal wegingen voldoende betrouwbare informatie over de gewichtstrend op om een betrouwbaar beeld van de fysiologie nu en in de toekomst te geven.


De rol van Sinque


Hieronder werk ik een aantal fases uit waarin een typisch gezondheidsprogramma zich kan ontwikkelen en welke rol de gewichtstrend technologie hier kan spelen.

Doel : Behoud van lichaamsgewicht:

Bij aanvang van een programma is meestal het doel: toename van spiermassa en afname van vetmassa. Bij programma's die zich met name op esthetiek richten hoeft bijvoorbeeld niet noodzakelijkerwijze gestuurd te worden op gewichtsafname. Daarnaast kunnen ook tussenfasen in programma's tijdelijk juist leiden tot gewichtstoename als doel. Om er zeker van te zijn dat we factoren zoals (de)hydratatie buiten beschouwing laten is juist de gewichtstrend nu- en in de toekomst een ideaal instrument.

Doel : Afname van lichaamsgewicht :


Programma’s, of fases daarvan, die als doel hebben het verliezen van lichaamsgewicht, bijvoorbeeld bij overgewicht, richten zich op het verminderen van het aandeel vetmassa. Hierbij is een afname van het lichaamsgewicht gewenst, omdat de toename in spiermassa langzamer verloopt dan het verlies van vet, afhankelijk van lichaamsbeweging en dieet.

Gemeten toename van lichaamsgewicht :

Ook bij een gemeten toename van lichaamsgewicht (een stijgende gewichtstrend) is het belangrijk fysiologie mee te nemen. Gebruik van traditionele weegschalen worden afgeraden.

De rol van de professional :


Sinque helpt bij het sturen op bovenstaande factoren maar is daarbij een instrument, niet de oplossing. Deskundige evaluatie door een professional in programma’s is erg belangrijk omdat hierin weging van factoren zoals overmatige hydratatie en calorie inname kunnen worden meegenomen. De professional kan bijvoorbeeld ook besluiten noodzakelijke aanvullende antropometrische waarden toe te voegen. Steeds met de gewichtstrend als betrouwbare correlerende factor.3 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven
  • LinkedIn Social Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon