Weegschalen en nummers Juli 2020

Revisie : 3 augustus 2020

Nadere uitleg over precisie.


Auteurs :

Gijs Mulder (Sinque Nederland)

Pedro Cruz (Sinque Brazilië)

Katrien Hernalsteen (Sinque Nederland)Inleiding


Het is bekend dat mensen die aan hun gezondheid werken gefrustreerd raken van hun weegschaal. Er zijn verschillende oorzaken voor deze frustratie. De belangrijkste oorzaak is: Gewicht is niet eenvoudig in cijfers uit te drukken.


Sommige fysiologische processen beïnvloeden het lichaamsgewicht in een repetitief patroon. Daarnaast kunnen sommige van deze processen ook voor meer langdurige effecten op het lichaamsgewicht zorgen. Deze effecten kunnen beide helder zicht op trendmatige gewichtsontwikkeling ontnemen. Dit is extra frustrerend wanneer mensen veel energie steken in het bereiken van een gezondere levensstijl en juist naar een houvast zoeken dat ze op de goede weg zijn. Hun weegschaal toont hen vaak niet de resultaten die ze verwachten.


De tweede factor die van invloed is op een goed zicht op de gewichtsontwikkeling en dus bijdraagt ​​aan deze frustraties is de techniek waarmee we het gewicht meten: de weegschaal. Weegschalen zijn gebaseerd op verschillende basisprincipes en de onderliggende technologie is vaak complex. Deze complexe techniek heeft zo zijn beperkingen.Fysiologie


Allereerst fysiologie : Stel nu dat u zichzelf zou kunnen wegen op een weegschaal die altijd 100 procent nauwkeurig is. In dat geval kunnen we ervan uitgaan dat het gemeten gewicht en de gemeten variatie daarin voor 100 procent door uw fysiologie wordt bepaald. Meer in het bijzonder wordt dat gemeten gewicht dan door de volgend fysiologische factoren bepaald :

· Zich herhalende fluctuaties als gevolg van uw dagelijkse gewoontes.

· Zich herhalende fluctuaties als gevolg van andere regelmatige gedragspatronen. (Sporten in het weekend, uit eten op vrijdag etcetera).

· Overige fysiologische factoren zoals schommelingen in hormoonhuishouding, zwangerschap, ziekte, seizoensinvloeden etcetera.

Meer informatie over fysiologie leest u in elders in onze BLOG en op ons forum.


Techniek


Een weegschaal is een ingewikkeld apparaat. Om dat te illustreren introduceer ik een aantal abstracte begrippen die ik hieronder uitwerk: resolutie, stabilisatie en precisie.


Resolutie: De resolutie van een weegschaal is de kleinste toename in gewicht dat door die weegschaal kan worden gedetecteerd en weergegeven. Deze resolutie wordt uitgedrukt in "units", aangeduid met de letter "e". Kan je me volgen? Dat klinkt ingewikkeld, niet?


Stel je een weegschaal voor met een maximaal toegestaan ​​gewicht van 200 kilogram en een resolutie van 1000 "units", 1000e. Gebaseerd op de eerdere definitie van resolutie betekent dit dat deze schaal gewichtstoenames kan onderscheiden en weergeven in eenheden van (200.000 gram / 1000 e) = 200 gram. Met andere woorden: als alle andere factoren hetzelfde blijven en als we de precisie buiten beschouwing laten: stel je voor dat je de hele tijd gewichten van 1 gram aan deze weegschaal toevoegt: de weegschaal zal op nul blijven staanl totdat we ongeveer 100 gram hebben toegevoegd. Op dat moment toont het display van de schaal 200 gram. Als we doorgaan met het toevoegen van gewicht, zal de weegschaal "400 gram" weergeven in plaats van "200 gram" zodra we ongeveer 300 gram hebben toegevoegd, enz.


Stabilisatie : een weegschaal bestaat voor een deel uit mechanische onderdelen. Tijdens een weging oefen je voortdurend krachten en (micro) bewegingen op die onderdelen uit. Op een moderne weegschaal is dit voor jou nauwelijks waarneembaar. Voor het weegsysteem binnen je weegschaal is iedere fluctuatie een ingewikkelde opdracht. Op basis van een steeds wisselende druk druk op het mechanisme moet een dergelijk precies gewicht binnen een redelijke termijn worden bepaald. Vergelijk dit met wegen met behulp van een ouderwetse weegschaal met twee platen: Het vergt veel geduld en vaardigheid om de contragewichten toe te voegen zodat er een balans ontstaat op basis waarvan je het gewicht van het te wegen voorwerp kunt bepalen. En let op: deze contragewichten bewegen niet zelf, in tegenstelling tot jij en ik als we op de schaal staan.


Moderne weegschalen, zoals onze Home Monitor, hebben een ingebouwde logica. Deze logica, die los staat van ons gewichtstrendalgoritme, definieert het optimale moment om het gewicht te bepalen tijdens een weging. Dit is een delicaat proces. De weegschaal moet zo snel mogelijk de meest nauwkeurige gewichtsbepaling uitvoeren. Dit verklaart ook waarom soms twee wegingen die snel achter elkaar worden uitgevoerd onder bijna identieke omstandigheden verschillen, waarom sommige wegingen langer duren dan andere en waarom soms een weging mislukt en wordt onderbroken. Elke nieuwe weging is een uniek ingewikkelde technische operatie.


De belangrijkste reden dat het ene weegproces een beetje anders is dan het andere dat bijna onmiddellijk na het eerste verliep, houdt verband met de precisie. En dit gebeurt op elke weegschaal.


Voor dit onderscheid introduceer ik de de term nauwkeurigheid :

Lees meer in de bijdrage: mijn Home Monitor en ik.Precisie

Om het concept precisie te begrijpen, is het belangrijk dat je de concepten resolutie, stabilisatie en nauwkeurigheid begrijpt. Nauwkeurigheid is de mate waarin een bepaalde meetwaarde onder ongeveer gelijke omstandigheden gereproduceerd kan worden. De precisie en nauwkeurigheid van een weegschaal wordt uitgedrukt in "units", "e". Dat klopt, dezelfde eenheid waarmee we de resolutie uitdrukken. Ik zal het concept aan de hand van een voorbeeld uitleggen: Neem als uitgangspunt onze weegschaal uit het voorbeeld hierboven: een weegschaal met een maximaal toelaatbaar gewicht van 200 kilogram, een resolutie van 1000e en een combinatie van precisie en nauwkeurigheid van 0,8e. We weten dat in dit specifieke voorbeeld elke "unit" (e) 200 gram vertegenwoordigt. De precisie van deze weegschaal in gram is dan: 0,8e * 200 gram = 160 gram.


Dit betekent het volgende: Als een 100 procent nauwkeurige en accurate weegschaal aangeeft dat je 80,00 kilogram weegt, dan kan onze weegschaal met een maximaal toegestaan ​​gewicht van 200 kilogram, een resolutie van 1000e en een precisie van 0,8e bij twee opeenvolgende wegingen zowel 79.840 als 80.160 kilogram aangeven. De weegschaal "vecht" een strijd om binnen een redelijke tijd, ondanks je (micro) bewegingen, rekening houdend met de gespecificeerde precisie, je gewicht te bepalen. De nauwkeurigheid in deze is de mate waarin het bepaalde gewicht binnen de toegestane marges (0,8e in deze) blijft.


Ten slotte: in de hogere gewichtsranges hebben weegschalen verschillende specificaties met betrekking tot nauwkeurigheid en precisie. Dit bemoeilijkt verder het verkrijgen van een nauwkeurig weegresultaat. In de hogere gewichtsranges zijn de toegestane toleranties groter. Bijvoorbeeld : Van 0e tot 500e kunnen we een 0,5e-fout accepteren. Van 501e tot 2000e = 1e acceptabel, 2001 tot ...., 1.5e fout;


Conclusie


Een weegschaal is een complex meetinstrument. Het ontwikkelen en produceren van een weegschaal is een kwestie van compromissen: prijs, de maximale duur (als een object of persoon beweegt of trilt wanneer het zich op het weegplatform bevindt), zal de "firmware" verschillende weegmetingen uitvoeren en het gewicht bijwerken als zodra de laatste "n" metingen hetzelfde waren) van een weging (stabilisatie), precisie en de (beperkte) mogelijkheid om het gewicht van een mobiel weegobject (een persoon) te bepalen. En iedere nieuwe weging onder ongeveer dezelfde omstandigheden moet binnen gespecificeerde marge van de vorige zijn. Een combinatie van stabilisatie en precisie / nauwkeurigheid.


Bij het bepalen van het gewicht voor medisch gebruik, waarbij precisie (gemakkelijk te verwarren met resolutie) en validatie (objectief bepaald / gekalibreerd) belangrijker zijn dan prijs en snelheid, moeten weegschalen minimaal klasse III worden gekalibreerd. Kallibratie in deze is het testen van de specificaties tegen een bekend gewicht door een erkend bedrijf. Gekallibreerde (Geijkte) weegschalen hebben gegarandeerde specificaties. Tegelijkertijd gelden voor dit type weegschalen concessies: prijs (hoger), maximale duur van wegen (langer) en gebruiksgemak (uitgebreide gebruiksaanwijzing of technische oplossingen zoals beugels en handvatten om bewegingen tijdens meting te minimaliseren).


Onze Home Monitors zijn ontwikkeld als een compacte, stressvrije oplossing voor thuisgebruik. Een klasse III gekalibreerde versie voor het verzamelen van medische gewichtsinformatie is in ontwikkeling, maar is momenteel nog niet bij ons verkrijgbaar.12 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven